beCORE Mediation

Waar mensen samenwerken ontstaan soms conflicten.
Heeft u een arbeidsconflict, vennootschapsconflict of een ander zakelijk geschil? Wilt u de oplossing van een conflict in eigen hand houden?
Zit u midden in een reorganisatie met spanningen door verschillende belangen?
Mediation kan de oplossing voor u, uw team of uw bedrijf zijn.
Zeker als de onderlinge relatie van belang blijft in de toekomst want het is een kleine wereld.

Zakelijke mediation is een vorm van geschiloplossing waarbij een betrouwbare neutrale mediator de partijen helpt bij het oplossen van een geschil of spanningen in een organisatie. Partijen bepalen zelf de uitkomst van het proces.
Dit vindt plaats in een veilige omgeving waarin alles gezegd mag worden.
Het proces is toekomstgericht, snel, vertrouwelijk en informeel. 
Neem contact op voor een vrijblijvend intakegesprek.
BeCORE zal u graag begeleiden.

Klik hier voor meer informatie.

beCORE Training & Evaluatie

Bent u commissaris en zoekt u een partner in het traject van zelfevaluatie?
Zoekt u een manier om waarden verder te integreren in de besluitvorming en cultuur?

BeCORE begeleidt zelfevaluaties en ontwerpt trainingmodules op maat op het gebied van bedrijfscultuur, leiderschap en besluitvorming. Centraal staat het verbinden van waarden tussen mens en bedrijf. Daarnaast het stimuleren van verantwoordelijkheid waardoor gedrag daadwerkelijk wordt beïnvloed.
Wij gebruiken bedrijfsspecifieke waarden, doelstellingen en cases.
Op weg naar meer principes en minder regels !

Onze focus ligt op de financiële sector, bedrijfsleven, overheid en de gezondheidssector.

Klik hier voor meer informatie.